Hộp đựng thực phẩm

 Hộp nhựa chịu nhiệt BIOZONE

28.5x18.5x23 (cm)

8700 (ml)

165.000 đ

 Hộp nhựa chịu nhiệt BIOZONE

28.5x21.5x17.5 (cm)

7500 (ml)

155.000 đ

 Hộp nhựa chịu nhiệt BIOZONE

28.5x18.5x17 (cm)

6500 (ml)

145.000 đ

 Hộp nhựa chịu nhiệt BIOZONE

28.5x18.5x17 (cm)

4500 (ml)

115.000 đ

 Hộp nhựa chịu nhiệt BIOZONE

26x16x13.5 (cm)

3600 (ml)

99.000 đ

 Hộp nhựa chịu nhiệt BIOZONE

26x16x9 (cm)

2600 (ml)

89.000 đ

 Hộp nhựa chịu nhiệt BIOZONE

28.5x18.5x6 (cm)

2500 (ml)

79.000 đ

 Hộp nhựa chịu nhiệt BIOZONE

20x13x6.5 (cm)

980 (ml)

59.000 đ

 Hộp nhựa chịu nhiệt BIOZONE

16.5x11x6 (cm)

680 (ml)

4.800 đ

 Hộp nhựa chịu nhiệt BIOZONE

13x10x6 (cm)

440 (ml)

39.000 đ

 LLG422YX1-Bộ hộp thủy tinh chịu nhiệt Glass Euro

LLG205(2),300ml

LLG422(1),380ml

LLG821(2),380ml

647.000 đ

 Hộp đựng thực phẩm classic

 HPL852 (1c) 430ml:13x13x4 (cm)

 HPL854 (1c) 600ml:13x13x6...

458.000 đ

 Hộp đựng thực phẩm classic

 Hộp đựng thực phẩm Classic 460ml,2c(60.000đ/c)

...

497.000 đ

Hộp đựng thực phẩm Classic

 Hộp đựng thực phẩm Classic 430ml,1c (59000đ/c)

...

398.000 đ

 Hộp đựng thực phẩm classic

Hộp đựng thực phẩm Classic 470ml,2c (52000đ/c)

Hộp đựng...

281.000 đ

Khách hàng tiêu biểu