Máy phát điện

Máy phát điện GG-2000
21 %

Công suất 2000W. Công suất 2200W.

Động cơ chạy...

5.350.000 đ6.740.000 đ

Máy phát điện GG-3000
21 %

7.500.000 đ9.450.000 đ

Máy phát điện GG-4000
21 %

Công suất 4000W. Công suất 4400W.

Động cơ chạy...

9.050.000 đ11.400.000 đ

Khách hàng tiêu biểu