Quạt sưởi Halogen

Quạt sưởi Halogen HF-800H
20 %

Thiết bị sưởi bóng Halogen, 2 công suất 400W-800W,...

726.000 đ910.000 đ

Quạt sưởi Halogen HF-802H
21 %

Thiết bị sưởi bóng Halogen, 2 công suất 400W-800W,...

728.000 đ920.000 đ

Quạt sưởi Halogen HF-801H
21 %

Thiết bị sưởi bóng Halogen, 2 công suất 400W-800W,...

730.000 đ920.000 đ

Quạt sưởi Halogen HF-900H
21 %

Thiết bị sưởi bóng Halogen, 2 công suất 400W-800W,...

800.000 đ1.010.000 đ

Khách hàng tiêu biểu